Informacja o danych osobowych
 1. Administratorem Danych Osobowych jest firma Wilk Elektronik SA, z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Mikołowskiej 42 (kod pocztowy 43-173)
 2. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych bądź realizacji swoich praw jest możliwy pod adresem dos@goodram.com
 3. Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Cele oraz podstawę przetwarzania Twoich danych każdorazowo podajemy przed rozpoczęciem ich zbierania
 5. Dane udostępniamy podmiotom tylko dla potrzeb realizacji celów dla których pobraliśmy Twoje dane, każdorazowo będziemy o tym informować. Wyjątkiem może być nakaz udostępniania wydany przez uprawnione organy państwowe
 6. Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo na ile pozwalają na to przepisy prawa, a w przypadku zgody do czasu jej wycofania
 7. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługują Ci następujące prawa: do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 8. Przysługuje Ci również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
I Informacje ogólne
 1. Operatorem strony internetowej www.goodram.com jest firma Wilk Elektronik SA z siedzibą w Łaziskach Górnych (zwanej dalej Serwisem).
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Ogicom Spider Sp. z o.o. S.K.A., funkcjonującego pod adresem www.ogicom.pl.
II Informacje w formularzach
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
III Usługa „Newsletter GOODRAM”

Administratorem Danych Osobowych jest firma Wilk Elektronik SA, z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Mikołowskiej 42 (kod pocztowy 43-173).

Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu przesyłania aktualnych informacji marketingowych: nowości produktowe, usługi, akcje promocyjne oraz aktualności firmowe. Podstawą prawną jest wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych (art. 6, ust. 1, lit. a Rozporządzenia).

Administrator dokłada wszelkich starań, aby Twoje dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z przetwarzaniem danych chcemy poinformować Cię, że:

 • wykorzystywane dane osobowe (Twoje imię oraz adres email) służą tylko i wyłącznie w celu rejestracji do usługi newsletter oraz przesyłania informacji marketingowych. Będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie;
 • w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem otrzymywania informacji marketingowych;
 • w związku z zapewnieniem odpowiedniej jakości przesyłanych informacji Twoje dane powierzamy naszemu zaufanemu partnerowi, który także zapewnia właściwą ochronę Twoich danych;
 • w każdej chwili posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także do przeniesienia ich do innego administratora;
 • przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (a od 25.05.2018 przemianowany na Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), którego siedziba znajduje się w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

Jeśli chciałbyś skorzystać z praw, które Ci przysługują, prosimy o kontakt mailowy na adres dos@goodram.com

Instrukcja dla subskrybentów „Newslettera GOODRAM”

Usługa „Newsletter GOODRAM” świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:

 1. Wejść na stronę internetową o adresie www.goodram.com.
 2. Zaznajomić się z dostępnym na ww. stronie internetowej dokumentem „Polityka Prywatności”.
 3. Wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz „Zapisz się do newslettera”:
  1. w pole o nazwie „Twój e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być kolejne edycje „Newslettera GOODRAM”. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.
  2. podanie adresu e-mail jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wilk Elektronik SA z siedzibą w Łaziskach Górnych w ramach usługi „Newsletter GOODRAM” i zaznajomieniem się z treścią Polityki prywatności.
 4. Kliknąć na przycisk „Zapisz” (ikona strzałki). Po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter GOODRAM”.
 5. Kliknąć na nadesłany na e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter GOODRAM”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter GOODRAM”. Od tej chwili, na zarejestrowane konto e-mail nadsyłane będą przez Wilk Elektronik SA kolejne edycje newslettera zawierającego informacje o produktach oraz działalności Wilk Elektronik SA.
Proces modyfikacji lub usunięcia zarejestrowanych danych:

W sytuacji zaistnienia potrzeby zmiany nazwy adresu e-mail bądź usunięcia (wyrejestrowania) adresu e-mail znajdującego się na liście dystrybucyjnej usługi „Newsletter GOODRAM”, należy:

 • w celu zmiany nazwy adresu należy skontaktować się z Wilk Elektronik SA poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: dos@goodram.com
 • w celu usunięcia konta e-mail z bazy subskrybentów newslettera (wypisania się z listy dystrybucyjnej „Newsletter GOODRAM”) należy kliknąć link dołączany do stopki każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera. Czynność ta spowoduje usunięcie danego adresu z listy subskrybentów.
IV Informacja o plikach cookie

Wilk Elektronik SA przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz serwis. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Wilk Elektronik SA. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek strony trzeciej.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

V Logi serwera
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.2.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referrer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.
 3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
VI Udostępnienie danych
 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.