Wstęp

W Wilk Elektronik S.A. poważnie traktujemy Twoją prywatność. Poniższa Polityka prywatności ma na celu pomóc Ci zrozumieć, jakie informacje zbieramy, dlaczego je zbieramy oraz jak możesz zarządzać swoimi danymi osobowymi.

Polityka Prywatności obowiązuje podczas korzystania z naszej strony internetowej https://goodram-industrial.com/

Polityka prywatności może od czasu do czasu ulegać zmianom (poprzez aktualizację tej strony), dlatego prosimy o regularne jej sprawdzanie.

Poprzez fakt korzystania z naszej strony potwierdzasz, że zapoznałeś się z treścią Polityki Prywatności i akceptujesz jej postanowienia.

 

I. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wilk Elektronik S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Mikołowska 42.

Dane osobowe przetwarzane są przez Wilk Elektronik S.A. zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

II. Cele i podstawy przetwarzania danych
 1. Formularz kontaktowy
  Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą i chcesz skontaktować się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego, Twoje dane osobowe przetwarzane będą:
  • w celu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawnie uzasadnionego interesu Wilk Elektronik S.A., jakim jest odpowiedź na kontakt i udzielenie informacji na przesłane zapytanie, w tym, jeżeli dotyczy, przesłanie informacji handlowych
 1. Newsletter
  Jeżeli dołączysz do naszego newslettera i wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych dotyczących produktów i usług przez nas oferowanych, Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

  • w celu wysyłki newslettera (informacji o produktach, wydarzeniach, promocjach i ofertach),
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawnie uzasadnionego interesu Wilk Elektronik S.A., jakim jest marketing bezpośredni.
 2. Rejestracja w serwisie
  Jeżeli zdecydujesz się na rejestrację w naszym serwisie, Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

  • w celu rejestracji i zapewnienia dostępu do rozszerzonej wersji serwisu (informacji o produktach i ofertach),
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawnie uzasadnionego interesu Wilk Elektronik S.A., jakim jest marketing bezpośredni.
 3. Cookies
  Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową możemy zbierać od Ciebie informacje takie jak identyfikatory cookie lub informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych powiązanych technologii, które w niektórych przypadkach mogą mieć charakter danych osobowych. Twoje dane osobowe w tym zakresie przetwarzane będą:
   • w zakresie tzw. niezbędnych plików cookie (umożliwiających dostarczanie usług i funkcjonalności na naszej stronie internetowej, zapamiętanie i dostosowanie strony do wyborów użytkownika, etc.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy),
   • w zakresie pozostałych rodzajów cookie (w szczególności umożliwiających analizę statystyk dotyczących wizyt i zachowań użytkownika w serwisie) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. prawnie uzasadnionego interesu Wilk Elektronik S.A., jakim jest analiza statystyk dotyczących wizyt i zachowań użytkownika.

Więcej informacji na temat stosowania technologii cookie znajdziesz w Informacji o plikach cookie.

 

III. Okres przechowywania danych
 • Formularz kontaktowy
  Twoje dane osobowe przetwarzane będą do momentu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę przetwarzania lub wcześniej do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 • Newsletter
  Twoje dane osobowe przetwarzane będą do momentu rezygnacji z otrzymywania newslettera.Najprostszym sposobem usunięcia Twojego adresu email z naszej bazy subskrybentów newslettera (wypisania się z listy dystrybucyjnej „Newsletter GOODRAM”) jest kliknięcie w link dołączany do stopki każdej wiadomości wysyłanej w ramach naszego newslettera. Czynność ta spowoduje usunięcie Twojego adresu z listy subskrybentów.
 • Rejestracja w serwisie
  Twoje dane osobowe przetwarzane będą do momentu zamknięcia utworzonego konta.
 • Cookies
  W przypadkach, kiedy identyfikatory cookie lub informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych powiązanych technologii mają charakter danych osobowych, Twoje dane osobowe w tym zakresie przetwarzane będą przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Więcej informacji na temat stosowania technologii cookie znajdziesz w Informacji o plikach cookie.

 

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez nas:

 1. podmiotom, z których usług korzystamy (np. dostawcom rozwiązań informatycznych),
 2. instytucjom uprawnionym do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W związku z wykorzystywaniem narzędzia Google Analytics, którego usługodawcą jest Google Ireland Ltd. (Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland), identyfikatory cookie lub informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych powiązanych technologii mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Przekazanie odbywać się będzie na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c RODO tj. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.

 

V. Obowiązek podania danych

W przypadku, kiedy chcesz skorzystać z dostępnych na naszej stronie formularzy podanie wskazanych w nich danych osobowych jest niezbędne. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przesłania zapytania / wiadomości, zapisu na newsletter, korzystania ze strony internetowej lub rejestracji w serwisie.

 

VI. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Realizacja Twoich praw odbywa się w zakresie i na warunkach przewidzianych w Rozdziale III Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

VII. Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki prywatności lub Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dos@goodram.com.