GOODRAM Industrial to marka pamięci przemysłowych produkowanych przez polskiego producenta pamięci komputerowych DRAM i pamięci flash, Wilk Elektronik SA, którego fabryka znajduje się w Polsce.

Marka przemysłowa powstała z potrzeby tworzenia niezawodnych i wytrzymałych pamięci dla zaawansowanych technologii. Obejmuje serię kart pamięci, USB, SSD oraz modułów pamięci DRAM, mających zastosowanie w wewnętrznych i zewnętrznych aplikacjach przemysłowych, pracujących często w ekstremalnie trudnych warunkach środowiskowych.
Producent dostarcza pamięci „na życzenie” klientów, zgodne z ich oczekiwaniami i spełniające wymogi techniczne. Gotowe produkty idą w parze z usługami serwisowymi oraz wsparciem technicznym dla partnerów biznesowych.

Nasze produkty

DYSKI SSD

Dyski GOODRAM Industrial cechuje precyzja wykonania oraz niezwykła staranność już na procesie projektowania, stąd każdy dysk oprócz tradycyjnego wsparcia technicznego, otrzymuje możliwość diagnozy i aktualizacji przez autorskie oprogramowanie.

Nasze produkty

MODUŁY DRAM

Wszystkie wyprodukowane moduły pamięci przechodzą wieloetapowe kontrole i kompleksowe testy, dzięki czemu klienci otrzymują produkty najwyższej jakości.

Nasze produkty

PAMIĘCI FLASH

· Karty oraz pamięci Flash USB tworzone są ze specjalnie wyselekcjonowanych komponentów
· Własna fabryka oraz dział R&D
· Rozszerzony zakres temperatur
· Dedykowane part numbery na życzenie
· Niskie RMA
· Personalizowane testy we własnym laboratorium
· Fixed BOM

0+

lat doświadczenia

0+

specjalistów

0+

platform testowych

0+

produktów

Co nas wyróżnia?

Dowiedz się więcej o marce GOODRAM Industrial

Zintegrowany System Zarządzania zgodny z ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

Wilk Elektronik SA wprowadził system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001. Certyfikat został przyznany przez Quality Austria Polska na podstawie pozytywnego wyniku przeprowadzonego we wrześniu 2023 r. audytu Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

„Wdrożenie normy ISO 14001 jest potwierdzeniem zaangażowania naszej firmy w ochronę środowiska oraz deklaracją podjęcia konkretnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. System zarządzania środowiskowego pozwala jeszcze efektywniej kontrolować wpływ na otoczenie naturalne. Uzyskanie certyfikatu ISO 14001 jest również wyraźnym sygnałem dla naszych obecnych i potencjalnych klientów, dla których słusznie proekologiczna postawa przedsiębiorstwa to nierzadko jeden z warunków udanej współpracy” – mówi Wiesław Wilk, Prezes Wilk Elektronik SA.

W ramach systemu zarządzania środowiskowego firma Wilk Elektronik SA prowadzi szereg działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej, zmniejszenia zużycia plastiku i surowców oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Przejawia się to przede wszystkim w redukcji ilości odpadów produkcyjnych, racjonalnym użytkowaniu źródeł energii, podnoszeniu świadomości ekologicznej pracowników, klientów i dostawców komponentów.

Poza wprowadzonym standardem ISO 14001 Wilk Elektronik objęty jest również systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 w zakresie produkcji i sprzedaży modułów pamięci DRAM i pamięci Flash.

Polityka jakości

Wilk Elektronik SA jest producentem i dostawcą pamięci operacyjnych oraz masowych, oraz dostawcą zewnętrznych źródeł zasilania oferowanych pod marką GOODRAM. Nadrzędnym celem naszej działalności jest zaoferowanie klientom bezpiecznych produktów o najwyższej jakości. Zapewnienie wysokiego poziomu zadowolenia klienta w zakresie terminów, dostaw oraz cen, przekłada się na stały rozwój firmy.
Cel ten chcemy osiągnąć poprzez:

  • regularne badanie poziomu satysfakcji klientów oraz uwzględnianie ich sugestii dotyczących działalności Spółki
  • zapewnienie wykwalifikowanego personelu
  • skrócenie czasu reakcji związanego z realizacją zlecenia
  • monitorowanie i ciągłe doskonalenie prezentowanego poziomu jakości
  • optymalny dobór dostawców w zakresie jakości, terminów i cen oferowanych produktów i wyrobów
  • systematyczne wykorzystywanie nowoczesnych technologii

Jesteśmy świadomi, że osiągnięcie tych celów możliwe jest tylko przy aktywnym udziale i współpracy wszystkich pracowników i uwzględnieniu kontekstu organizacji oraz potrzeb stron zainteresowanych. Każdy nasz pracownik odpowiada za realizację Polityki Jakości na swoim stanowisku pracy. Chcemy być postrzegani jako dobry i sprawdzony dostawca oferujący bezpieczne i wysokiej jakości produkty. Zarząd firmy deklaruje pełne zaangażowanie w celu stworzenia odpowiednich warunków i zapewnienia wystarczających zasobów dla realizacji ustanowionej Polityki Jakości oraz prawidłowego funkcjonowania i stałego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Cele zawarte w Polityce Jakości są realizowane przez wszystkich pracowników Wilk Elektronik SA.

Ekologia

Sprzęt elektryczny i elektroniczny (oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady) nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami po zakończeniu jego użytkowania. W związku z tym powinien on być zbierany selektywnie. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych efektów wpływających na ludzkie zdrowie oraz środowisko naturalne. Dlatego też tak ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu odgrywają gospodarstwa domowe. Wychodząc naprzeciw zadaniom związanym z ochroną środowiska, ustawodawca umożliwił oddanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Za realizację zbiórki odpowiedzialne są sklepy oraz pozostałe podmioty, wymienione poniżej.
W związku z tym użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podmiotowi prowadzącemu punkt zbierania. Podmioty prowadzące zbieranie, do których zalicza się m.in. lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki – tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Firma Wilk Elektronik SA prowadzi punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie firmy w Łaziskach Górnych, przy ulicy Mikołowskiej 42. Dokonując zakupu w siedzibie firmy można bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w ilości nie większej niż ilość kupowanego sprzętu i tego samego rodzaju sprzęt. Koszty dostarczenia sprzętu do firmy Wilk Elektronik SA ponosi klient. Więcej informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można uzyskać w urzędzie miasta właściwym dla miejsca zamieszkania.
Zgodnie z art.32c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe informujemy, że stosowane na terenie zakładu urządzenie wytwarzające promieniowanie jonizujące nie ma wpływu na ludzi oraz środowisko a w wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do otoczenia.

Osiągnięcia

Wilk Elektronik SA jest laureatem wielu znaczących rankingów: Diamenty Forbesa, Gazele Biznesu czy ranking Forum Ekonomicznego. W uznaniu za wkład w rozwój Województwa Śląskiego, firma została uhonorowana prestiżową nagrodą Marka Śląskie. Kilkukrotnie także Wilk Elektronik został nagrodzony w kategorii Producent Upominków Reklamowych w prestiżowym konkursie Korony Reklamy. Produkty marki GOODRAM doceniane są na całym świecie.